Faaraokoiran Rotumääritelmä

 

(PHARAOH HOUND)

Alkuperämaa: Malta

Vastuumaa: Iso-Britannia

KÄYTTÖTARKOITUS: Faaraokoira on tarkkaavainen ja kiihkeä, haju- ja näkö-aistinsa avulla metsästävä koira. Se käyttää huomattavassa määrin myös kuuloaan työskennellessään lähellä saalista.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat.

Alaryhmä 6 alkukantaiset koirat.

Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, ylväsryhtinen ja puhdaslinjainen. Jalo, silti voimakas. Faaraokoira on hyvin nopea, liikkeet ovat kevyet ja vapaat. Ilme on valpas.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Valpas, älykäs, ystävällinen, kiintyvä ja leikkisä.

PÄÄ: Kuono-osa on hieman kalloa pitempi. Kallon ylälinja on yhdensuuntainen kuononselän kanssa. Sivulta ja ylhäältä katsottuna koko pää muistuttaa tylppää kiilaa.

KALLO-OSA: Pitkä, kuiva ja hienopiirteinen.

OTSAPENGER: Vain vähäinen.

KIRSU: Aina lihanvärinen, karvapeitteen väriin sointuva.

LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat voimakkaat ja hampaat vahvat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat kevyesti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.

SILMÄT: Meripihkan väriset, karvapeitteen väriin sointuvat; soikeat ja kohtuulli-sen syvällä sijaitsevat. Ilme on innokas ja älykäs.

KORVAT: Keskikorkealle kiinnittyneet, tarkkaavaisella koiralla pystyt, mutta hyvin liikkuvaiset. Korvat ovat leveät tyvestä, ohuet ja kookkaat.

KAULA: Pitkä, kuiva, lihaksikas ja hieman kaareutuva. Ei löysää kaulanalusnah-kaa.

RUNKO: Notkea; selkälinja on lähes suora. Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi.

LANTIO: Lantiolinja on sarvennaisista hännäntyveen hieman laskeva.

RINTAKEHÄ: Syvä, kyynärpäiden tasolle ulottuva. Kylkiluut ovat selvästi kaare-vat.

ALALINJA: Vatsalinja on kohtalaisen kuroutunut.

HÄNTÄ: Keskikorkealle kiinnittynyt, tyvestä melko paksu ja kärkeä kohti ohene-va (piiskamainen), ulottuu levossa juuri kintereen alapuolelle. Aktiivisen koiran häntä on korkea-asentoinen ja kaareutunut. Häntä ei saa olla vetäytynyt takaraajo-jen väliin. Kierteinen häntä ei ole toivottava.

ETURAAJAT

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset.

LAVAT: Vahvat, pitkät ja viistot.

KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungonmyötäiset.

VÄLIKÄMMENET: Vahvat.

KÄPÄLÄT: Vahvat, korkeat ja tiiviit, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet. Päkiät ovat vahvat.

TAKARAAJAT

YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.

POLVET: Kohtuullisesti kulmautuneet.

SÄÄRET: Hyvin kehittyneet.

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. Kannukset voidaan poistaa.

LIIKKEET: Vapaat ja sujuvat; koira liikkuu vaivattomasti pitkin, maatavoittavin askelin pää melko pystyssä. Raajat liikkuvat rungon suuntaisesti. Käpälien vähäi-nenkin sivulle heittäminen tai korkea etuaskel (hackney) ovat pahoja virheitä.

KARVAPEITE

KARVA: Lyhyttä ja kiiltävää. Karvanlaatu vaihtelee hienosta ja sileästä hieman karheaan. Ei hapsuja.

VÄRI: Punaisenruskean eri sävyt. Valkea hännänpää on erittäin toivottava. Valkoi-set merkit sallitaan rinnassa ("tähti") ja varpaissa. Kapea valkoinen juova pään keskilinjalla on sallittu. Ei ole toivottavaa, että koiralla on valkoisia läiskiä tai val-koista muualla kuin yllä mainituissa kohdissa.

KOKO

SÄKÄKORKEUS:

Ihannekorkeus uroksilla 56 cm (22 – 25 tuumaa eli 56 – 63,5 cm). Ihannekorkeus nartuilla 53 cm (21 – 24 tuumaa eli 53 – 61 cm).

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-teutettuna virheen vakavuuteen.

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-neina kivespussiin.

Ryhmä: 5

FCI:n numero: 248

Hyväksytty: FCI 9.8.1999

SKL-FKK 24.10.2006